EN
۱۴۰۱ شنبه ۵ آذر

 

شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی کرمان در نظر دارند برای تامین نیروهای شرکتی خروجی خود ( جهت شهرستان کرمان ) پس از برگزاری آزمون اقدام به جذب نیروی انسانی به شرح ذیل نمایند . 

 

متقاضیان محترم می توانند با توجه به شرایط مندرج در جدول ، حداکثر به مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار فراخوان به سایت دانشگاه مراجعه و نسبت به ثبت نام ( از طریق لینک جدول ذیل) اقدام نمایند.   

 

 

 

رشته شغلی تعداد حداکثر سن شرایط احراز حداکثر ظرفیت ثبت نام

لینک

ثبت نام

پرستار ( مرد)

16 40 

 

کارشناس و کارشناس ارشد پرستاری مشروط به اینکه مدرک کارشناسی پرستاری باشد

 

100 (ظرفیت ثبت نام  تکمیل شد)

کمک پرستار(مرد)

7 26

 

مدرک تحصیلی دیپلم و گواهینامه معتبر کمک پرستاری

 

70 (ظرفیت ثبت نام  تکمیل شد)
تاسیسات(مرد) 2 35

 

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی تاسیسات یا برق

 

70 (ظرفیت ثبت نام  تکمیل شد)

 

تاسیسات(مرد)

 

2 26

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم تاسیسات یا برق

30 (ظرفیت ثبت نام  تکمیل شد)
نگهبان(مرد) 2 35

 

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی به غیر از رشته های بهداشتی و درمانی ، حداقل قد 175 سانتی متر ، محدوده BMI  18.5-25

 

70 (ظرفیت ثبت نام  تکمیل شد)
خدمات ( 4 نفر زن و 10 نفر مرد) 14 26

 

 دیپلم تمام رشته ها

 

70 نفر مرد

30 نفر زن

 

(ظرفیت ثبت نام  تکمیل شد)

 

 

 

 

توضیحات مهم :

 

**داوطلبین محترم توجه داشته باشند پس از تکمیل ظرفیت ، لینک ثبت نام غیر فعال خواهد شد

 

حداکثر سن برای نیرو های خدمات ، تاسیسات و  کمک پرستار 26 سال می باشد که با اعمال سابقه خدمت سربازی و سابقه بیمه تا 30 سال مجاز می باشد**

 

 فرزندان معزز شهدا و جانبازان بالای25  در صد از شرایط سنی معاف می باشند**

 

**به نمره مکتسبه کارکنانی که در راستای وظایف و مأموریت های محوله مستقیمآ در مقابله با ویروس کرونا ، (درمان بیماری کرونا(کووید19))که در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی خدمت نموده اند به ازاء هر ماه سابقه خدمت 2 امتیاز و حداکثر 20 امتیاز به نمره کل اضافه خواهد شد

 

 در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاء فرزند سوم به بعد به ازاء هر فرزند 5 امتیاز به مجموع امتیازهای اکتسابی داوطلبان افزوده خواهد شد**

 

انتخاب حالت کور رنگی
با انتخاب حالت کوررنگی تصاویر این وبسایت متناسب با حالت کوررنگی شما بهینه می شود
آ+
آ
آ-